top of page

INTERNÍ MEDICÍNA

Síť klinik a ordinací VetPark  Vám nabízí spolehlivý a zodpovědný přístup v oblasti interní medicíny. Provádíme laboratorní rozbory ve spolupráci s renomovanými laboratořemi nebo v urgentních případech přímo na našich veterinárních klinikách. Zajišťujeme odborné kardiologické (Veterinární klinika Mělník, Horní Počernice, Brandýs nad Labem), dermatologické (Horní Počernice), onkologické (Brandýs nad Labem) a endokrinologické vyšetření na všech pracovištích.

Pracují u nás lékaři s mnohaletou praxí,  s výbornými diagnostickými schopnostmi, které jsou podloženy odborností a rovněž vysokým počtem léčených případů.

Základem každé veterinární nemocnice či kliniky by měla být v první řadě  správně a zodpovědně vykonávaná interní medicína. Na správně stanovené diagnoze pak závisí další postup terapie a vyléčení zvířete.

Na veterinárních klinikách a nemocnicích VetPark nepodceňujeme žádný případ, nestane se Vám, že na léčbu Vašeho mazlíčka bude dohlížet  absolvent nebo lékař bez praxe. 

Pravidelně organizujeme  konzilia veterinárních lékařů sítě VetPark, kde konzultujeme  navzájem jednotlivé pacienty a nastavujeme léčebné postupy případ od případu.

Kazuistika - klinický případ - polyneuropatie.

Interní medicína
bottom of page