top of page

OPERACE MOZKU

Jsme jediným pracovištěm v České republice, které je schopno úspěšně provést i náročné operace mozku včetně nádorů mozku, hydrocefalu, vrozených malformací mozku. Tuto výjimečnou službu můžeme nabídnout díky mimořádnému technickému vybavení a především díky spolupráci s předním českým neurochirurgem prof. MUDr. Benešem

Subdurální hematom

Subdurální hematom je druh traumatického poranění mozku, spočívající v krevní kolekci mezi tvrdou plenou mozkovou (dura mater) a pavučnicí (arachnoidea). 

Meningeoma

Meningeom je nádor mozkového obalu, který roste zpavučnice. Představují zhruba 15–20 % všech vnitrolebních nádorů. 

Hydrocefalus

Zmnožením mozkomíšního moku v komorách či v subarachnoidálním prostoru vlivem zvýšené sekrece, vzniká hydrocefalus. Projevuje se snížením resorpce moku nebo obstrukcí likvorových cest. Obvykle dochází k útlaku a redukci mozkového parenchymu.

Odsávačka

Odsávačky jsou nezbytné k mnoha zákrokům jako zprůchodnění dýchacích cest při operacích břicha a hrudníku.

Skiaskop, operační C rameno

Na naší klinice používáme výkonné skiaskopické přístroje s C-ramenem. Využití má hlavně v ortopedii a u neurochirurgických zákroků.

Elektrokauter

Elektrokauter je skvělý přístroj bez kterého by šly tak efektivně prováděné zákroky pomaleji.

bottom of page