top of page

Operace páteře u psa

Aktualizováno: 30. 11. 2023


VetPark Neratovice: operace nádoru krční míchy (meningeomu), zjednání dorsálního přístupu.


Nejčastější operace páteře u psa


Častým důvodem k přikročení k tak těžkému výkonu jakým je operace páteře u psa, je onemocnění meziobratlových plotének - tzv. extruze nebo protruze meziobratlové ploténky. Postižení má širokou škálu příznaků a se vyznačuje bolestmi v bederní, krční či hrudní části páteře. Projevuje se často viditelně špatným pohybem zvířete až po ochrnutí jedné nebo více končetin. Méně častými důvody k operaci páteře jsou také úrazy, jako fraktury, luxace obratlů či dokonce důvody onkologické- tumory v oblasti páteře.VetPark Neratovice: chirurgická lokalizace těsně před operací vyhřezlé meziobratlové ploténky na bederní páteři, pomocí skiaskopického operačního C ramena.Pokud máte podezření, že došlo k postižení páteře, vyhledejte neprodleně pomoc zkušeného veterináře, zajistěte pacientovi absolutní klid ideálně umístit mazlíčka do nějaké ohrádky či klece a maximálně omezit jeho pohyb. Nepodávejte žádné léky tišící bolest, dokud lékař neurčí správnou diagnózu a medikaci, mohlo by to mít vážné následky. Pokud byste podali psovi léky proti bolesti, mohlo by dojít k vážnému zhoršení stavu pacienta, zvláště ke zhoršení neurologických funkcí. Čas hraje zásadní roli, především u ochrnutých pacientů, proto se neváhejte obrátit na specialované pracoviště. Na klinice v Neratovicích máme pro podobné případy plně vybavené pracoviště na nejvyšší úrovni v ČR.VetPark Neratovice: vyšetření na magnetické rezonanci 1,5 Tesla, polohování pacienta a umístění EKG MR-kompatibilních elektrod a připojení k inhalační anestezii.Diagnostika se provádí po následném neurologickém vyšetření, nejen pomocí RTG s aplikací kontrastní látky do páteřního kanálu, což s sebou nese rizika, nebo lépe pomocí CT a MRI vyšetření. Pozor!!! Není však CT jako CT a není MRI jako MRI !


Šance na úspěšnost operace páteře u psa je na našem pracovišti více než 95%, pokud je zachovaná hluboká citlivost, pokud pes reaguje otočením hlavy či štěknutím na bolestivý podnět – např. štípnutí do postižené končetiny přesahuje dokonce úspěšnost na našem pracovišti 98%.


VetPark Neratovice: obrazový výstup z MR -nález vyhřezlé meziobratlové ploténky v bederní oblasti a syringomyelie hrudní míchy.


Pokud od ztráty hluboké citlivosti neuplynulo již mnoho hodin nebo dnů, a provedeme urgentní chirurgický výkon, i tak v takových případech dochází často k úspěšnému vyléčení pacienta.Veterinární kliniky VetPark disponují potřebným moderním vybavením a odborníky, které špičková veterinární medicína potřebuje k úspěšnému řešení onemocnění páteře. Při výkonech používáme operační C ramena, neurochirugické mikroskopy. V provozu máme již tři počítačové tomografy a nově také nejvýkonnější magnetickou rezonanci v ČR o síle pole 1,5T s nesrovnatelně kvalitnějším obrazem, než nabízí takzvané veterinární "low field" magnetické rezonance

Operace páteře provádíme na klinikách VetPark již od roku 1998!

VetPark Neratovice: sterilní operační sál s antistatickými podlahami a laminárním prouděním vzduchu. K vybavení pro operace páteře patří skiaskopické C-rameno, chirugická fréza, odsávačka a neurochirugický mikroskop.
留言


bottom of page