top of page

Zlomeniny u psů | koček


Zlomenina u psa
Zlomenina u psa

Existuje nepřeberné množství typů a druhů zlomenin. Každý typ vyžaduje jiný způsob léčby. S tím také vždy souvisí různé druhy prognózy vývoje léčby. V případě domácího mazlíčka však netrpí pouze zvíře, ale také majitel. Se správnou léčbou se však většina zlomenin dá zahojit velmi dobře, dokonce tak dobře, že na ni váš čtyřnohý parťák zapomene. Každý případ je však jiný a vyžaduje vždy optimální přístup veterináře.
Vznik zlomeniny u psů a koček

Zlomeniny u psů a koček vznikají zpravidla vlivem traumat - úrazů, jako jsou autonehody, pády z výšky apod. V minimu případů se jedná o patologické zlomeniny v důsledku oslabení kosti nádorem, odvápněním, nebo chronickým přetížením. U traumatických pacientů je velmi důležité včas rozpoznat typ zlomeniny, navrhnout nejlepší způsob léčby a prvotně určit život ohrožující poranění.


VetPark Brandýs n.L.: zlomenina předloktí mladé kočky


Diagnostika

S tím souvisí také správná diagnostika. Čím lepší diagnostický přístroj použijeme, tím lépe se veterinář dokáže orientovat v prostoru postižené lokace a je díky tomu schopen navrhnout ideální postup při řešení zlomeniny. K diagnostice zlomenin používáme RTG, CT (počítačovou tomografii) a při úrazech páteře nebo lebky také MRI. Ve vybavení našich veterinárních klinik najdete nejvyspělejší CT a MRI přístroje, které se používají standardně v humánní medicíně, a poskytují mnohem lepší diagnostické výsledky, než levnější veterinární typy přístrojů fungujících na podobném technologickém principu.Co dělat, když si váš mazlíček zlomí kost

Pokud zjistíte nebo máte podezření, že váš pes či kočka má zlomeninu, okamžitě vyhledejte pohotovostní veterinární lékařskou péči. Zlomeninu je třeba řádně podepřít a psa připoutat. Pokoušet se o řešení zlomeniny v domácích podmínkách samoléčbou se nedoporučuje a může situaci rapidně zhoršit.


VetPark Neratovice: poly-traumatický juvenilní pacient, štěně zlomenina holenní a kyčelní kosti

Léčba

Forma léčby je přímo závislá na typu fraktury, kterou určí po detailní diagnostice veterinář.


Konzervativní řešení: některé zlomeniny (není jich bohužel mnoho), zvláště u velmi mladých jedinců, mohou být naštěstí léčeny bez nutnosti operace. Pro většinu pacientů je ale pro dosažení dobrého výsledku nejlepší možností operace. Zásadní rozdíl při léčbě zlomenin u malých zvířat a člověka je v tom, že se nemůžeme spolehnout na klidový režim, který je nutný pro dobré zhojení zlomeniny.

operační sál VetPark Neratovice, skiaskopická kontrola pozice implantátu při operaci


Chirurgické řešení: použití bandáží a jiných, v humánní medicíně běžných variant, může vyústit ve velmi vážné komplikace pacienta (poškození svalů, nervů a ztuhlost kloubů), proto je od této metody stabilizace upouštěno, a veterinář volí spíše operační řešení. Zvláště u končetin operace umožní, aby byla zlomená kost navrácena do původní polohy a stabilizována. Při těchto operacích se využívají ke stabilizaci kostí nitro-dřeňové hřeby, titanové nebo ocelové kompresní, nebo samozamykací systémy dlah a šroubů, nebo zevní fixační aparáty. Díky fixaci je většina pacientů po operaci v psychické pohodě a jsou schopni dokonce končetinu znovu používat k normální chůzi. Na závěr operační péče je při dalším operačním zákroku fixační materiál vyňat z těla pacienta a kost se po spojení začne hojit.
operační sál VetPark Neratovice, předoperační příprava, chirurgická vrtačka Microair
Operace páteře: pokud dojde ke zlomení obratlů, například při autonehodě či pádu z výšky, je nutný promptní a bezodkladný chirurgický zákrok. V některých případech totiž hrozí omezení životních funkcí. Ačkoli mohou být mnohá zvířata následkem zlomeniny obratlů ochrnutá, často se uzdraví, pokud je zachována citlivost a je li s nimi náležitě zacházeno. Některé případy lze léčit konzervativně, ale často je nutné zvážit operaci ke stabilizaci zlomeniny páteře. Pes s poraněním páteře bude mít často problémy s normálním pohybem. Pokud má váš pes poranění páteře, může se jakoby opilý potácet místo toho, aby chodil s normální lehkostí. Můžete si také všimnout, že váš pes má tendenci tahat nebo šoupat zadní nohy (takzvané strouhání).VetPark Neratovice: CT vyšetření Levharta Osmánského


Operace krční páteře u psa


Možné komplikace: navzdory i těm nejlepším podmínkám jako je aseptický operační sál s antistatickými podlahami, filtrací vzduchu s laminárním prouděním, se může stát, že vznikne s léčbou zlomeniny riziko komplikací a problémů. Jde především o infekce, špatné hojení kosti a tkání, či selhání implantátů. Tyto komplikace naštěstí nejsou tak časté a většinou může pacient počítat s dobrým průběhem léčby. Komplikace mohou také nastat, pokud se nedodržuje zpřísněný režim pooperační péče (viz níže). Zlomeniny postihující klouby mohou s sebou nést také dlouhodobý problém nástupu sekundární osteoartrózy.


Pooperační péče: typ péče o pacienta se zlomeninou je různý dle typu zlomeniny. Typ péče určí veterinář po léčebném zákroku. Většina pacientů má omezený pohyb, zejména je potřeba zamezit zvířeti v běhání a skákání. V době kdy není pacient pod dohledem, je nutné jej umístit do omezeného prostoru - předsíň, klec, kotec atp. Občas je potřeba přidat na krk límec aby si pacient nechtěl strhnout obvazy apod. Ve většině případů zhotovujeme po 6-8 týdnech kontrolní diagnostické snímky (RTG, CT, MRI), které veterináři zodpoví, zdali je kost dostatečně zahojená. Obvykle není potřeba další řešení či omezení a pacient se může pohybovat zcela běžně. V případě zachování správné pooperační péče a dobré prognózy, je výhled pacienta velmi dobrý. Většina operačně léčených pacientů získává opětovnou excelentní funkčnost jako u zdravé končetiny a s tím i dobrou kvalitu života. Hojení také ovlivňuje věk pacienta, přítomnost případné osteoartrózy a především průběh pooperační péče. Důležitou a vhodnou součástí pooperační péče je fyzioterapie. Na klinice VetPark Mělník máme k dispozici rehabilitační středisko s hydroterapií.


VetPark Mělník: rehabilitace, fyzioterapie

Comments


bottom of page