top of page

Artroskopie | Arthroskopie


Artroskopie u psa
VetPark Brandýs n.L., Veterinární Artroskopie - operace loketního kloubu psa

Artroskopie je miniinvazivní operační zákrok. Jde o vyšetřovací a léčebnou metodu, díky níž si může lékař kloub přímo prohlédnout a pomocí endoskopického nástroje v něm provést chirurgický zákrok. Artroskopicky operujeme či diagnostikujeme převážně loketní, ramenní a také kolenní klouby u psa či kočky. Výhodou této moderní metody je především minimální zátěž pro pacienta a rychlá rekonvalescence.


Arthroskopicky ošetřujeme OCD (osteochondrozu), jedná se o onemocnění chrupavky, která se během růstu odloučí od svého kostěného podkladu a její fragment se uvolní do prostoru kloubu. K tomuto onemocněnění dochází během růstu a jeho diagnostika probíhá rentgenologicky nebo pomocí CT, případně MRI vyšetření. Další ještě častější indikací k arthroskopickému ošetření je FCP (fragmentovaný processus coronoideus) Jedná se o korunkový výběžek loketní kosti psů, který může být postižen nejen u mladých psů v růstu, ale k rozvoji onemocnění dochází i u dospělých psů. Diagnostika je opět rentgenologick ynebo lépe pomocí CT či MRI. Arthroskopicky lze diagnostikovat a léčit i některá další onemocnění kloubů. Neléčené klouby často končí degenerativním onemocnění jehož výsledkem je osteoartróza.

VetPark Neratovice, příprava pacienta při arthrosopii loketního kloubu s onemocněním korunkového výběžku (processus corooideus, FCP).


Artroskopická chirurgie je invazivní zákrok s minimálním negativním dopadem na tkáně, který se používá k prozkoumání, léčbě nebo vyšetření kloubů zvířete. Někdy se používá pouze pro diagnostické účely, zejména pokud jiné zobrazovací metody (RTG, CT, MRI) kloubu neodhalí

příčinu bolestivosti a kulhání.


Jak probíhá diagnostika před samotným zákrokem?


Před samotným výkonem provádíme většinou vyšetření pomocí rentgenu, nebo lépe počítačové tomografie (CT), která má nejvyšší vypovídací hodnotu. Toto vyšetření se provádí před samotným zákrokem jako součást artroskopické operace.


Artroskopie s CT vyšetřením
Artroskopii předchází CT vyšetření-Veterinární klinika Neratovice

CT, výpočetní tomografie, nebo také tzv. "Počítačová tomografie", je zobrazovací diagnostika, která v sobě spojuje funkce rentgenového přístroje a výhody nejmodernější počítačové technologie. CT používáme k diagnostice širokého spektra onemocnění. Krom poranění či onemocnění kloubů je také častou indikací onemocnění mozku, páteře či míchy. Využíváme ji také k zobrazování nosní dutiny, k diagnostice plicních onemocnění, k zobrazení břišní dutiny, zvláště vhodná je pro diagnostiku zažívacího traktu, obstrukce střev a nezastupitelnou roli hraje při diagnostice nádorových onemocnění. Na naší pobočce VetPark v Neratovicích nabízíme také MRI vyšetření.


Artroskopický zákrok, tak jako jiné chirurgické zákroky, je nutné provádět v celkové anestezii. Proto provádíme s artroskopickou operací zároveň i CT vyšetřením, aby nebylo nutné anestezii opakovat. V moderní veterinární medicíně je anestezie sice velmi bezpečná a s komplikacemi se setkáváme velmi zřídka. Čím méně však zatížíme organismus vašeho zvířecího parťáka, tím lépe. Před zákrokem je ideální také provést vyšetření krve, abychom mohli zhodnotit celkový zdravotní stav

pacienta a stanovit tak míru rizik spojených s anestezií a samotným zákrokem. Při výskytu srdečního šelestu je vždy nejprve dobré provést kompletní kardiologické vyšetření. Před samotným zákrokem a uvedením do anestezie je nutné nasadit hladovku. Kardiologická vyšetření probíhají na veterinárních klinikách VetPark pod vedením zkušené kardioložky MVDr. Lenky Pokorné.


Jak probíhá samotná artroskopická operace?


Před zahájením úkonu se oblast postiženého kloubu nejprve oholí a pečlivě vydesinfikuje. Při zákroku je do kloubu psa vsunuta tenká artroskopická kamera (artroskop). K tomu je zapotřebí provést pouze velmi malý řez do kůže. Dále je zapotřebí pro operativní zákrok provést další malý přístup do kloubu, který slouží pro různé operační nástroje, kterými se v kloubu pracuje (fréza, kleště, pátradlo apod.). Během výkonu se často v oblasti kloubu nacházejí osteochondrální fragmenty (volné kousky chrupavky, nebo i kosti), které je často nutné odstranit, protože tyto fragmenty jsou právě významným zdrojem bolestivosti kloubů. Po celou dobu zákroku je kloub vyplachován sterilním roztokem. Po zákroku se artroskop vyjme, tak jako ostatní nástroje z kloubu a rány se zašijí.


Jak probíhá anestezie?


Po celou dobu jsou životní funkce pacienta pod neustálým dohledem anesteziologa a anesteziologických přístrojů. Standardem v anesteziologii na klinikách VetPark je bezpečná inhalační anestezie. Při praxi vyžíváme moderní narkotizační přístroj Venar Libera. Řada senzorů hlídá po celou dobu anestezie životní funkce pacienta.
Spolu s monitorováním srdečního rytmu, saturací krve kyslíkem a capnometrií-měřením vydechovaného oxidu uhličitého, představuje takto vedená anestezie v současné době nejvyšší stupeň bezpečnosti. Přístroj může použít dva typy bezpečných anestetik Sevofluoran a Isofluoran. Přístroj také zajišťuje plnohodnotné řízené dýchání i takzvané asistované dýchání. Umožní nám operovat i rizikové pacienty.Úspěšnost artroskopických operací


Úspěšnost je u artroskopické operace velmi vysoká a to zejména díky minimálnímu dopadu, který má na tělo pacienta. Přim hojení se vytvoří mnohem méně jizev než při jiných zákrocích, kde se provádí úplné otevření kloubu (artrotomie). Méně jizev znamená lepší pohyb kloubů, rychlejší hojení, dřívější zotavení pacienta. Menší vstupní řezy totiž vedou k mnohem rychlejší rekonvalescenci.


Zotavování pacienta


Po zákroku je pacient propuštěn do domácí péče po úplném probuzení z anestezie a to ještě v den

zákroku. Domácí péče není tolik náročná jako u jiných operací. Majitelé domácího mazlíčka dostanou k podávání analgetika proti bolesti, které podává dle pokynu veterináře. Také je nutné zabránit olizování operačních ran (pes musí mít ochranný límec). Za dva týdny po zákroku bude nutná kontrola pro posouzení hojení kůže a operované oblasti. Je nutné dodržovat klidový režim po dobu několika týdnů. Při venčení psa je nutné používat vodítko a kontakt s ostatními pejsky je nutné omezit na minimum aby nedošlo při skotačení k potrhání stehů či k většímu poškození operované tkáně.


コメント


bottom of page